I en ny rapport laget på bestilling fra helseminister Sylvia Brustad, er budskapet klart:

n All nevrokirurgisk virksomhet skal samles i Bergen.

n Akuttberedskapen innen nevrokirurgi ved Stavanger Universitetssykehus bør legges ned.

Ledelsen i Helse Vest er svært forsiktig med å gi konkrete kommentarer til konklusjonene i rapporten.

I tenkeboksen

I Helse Vest går ledelsen nå i tenkeboksen.

Verken styreleder Oddvard Nilsen eller administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, vil svare på hvorvidt de vil følge rådene fra fagmyndighetene og legge ned all nevrokirurgisk virksomhet i Stavanger.

I vår vedtok Helse Vest at Stavanger Universitetssykehus skal ha akuttberedskap innen hjernekirurgi også i fremtiden.

Både helseminister Sylvia Brustad og statssekretær Arvid Libak har flere ganger sagt at staten er tilfreds med dette vedtaket.

– Jeg vil lese innstillingen nøye. Vi har bedt om et råd. Men vi må også vurdere hvilke løsninger som er mulig å få til, sier administrerende direktør Herlof Nilsen. Både han og styreleder Oddvard Nilsen understreker at de først vil lytte til helseministeren og til styret og ledelsen i Helse Stavanger før de bestemmer seg.

Vikarstafett ikke godt nok

Divisjonsdirektør i Sosial— og helsedirektoratet Hans Petter Aarseth mener at det er for vanskelig å skaffe spesialister i Stavanger til å opprettholde akuttberedskap innen et spesielt så fagfelt.

– Å basere akuttberedskapen innen nevrokirurgi på en vikarstafett er uheldig sier han.

Han peker også på at det er uheldig at man i Helse Vest har forsøkt å bygge opp to nevrokirurgiske miljøer i et område med et begrenset befolkningsgrunnlag.

– Det har gjensidig svekket Helse Bergen og Helse Stavangers muligheter til å etablere gode, robuste behandlings- og undervisningstilbud.

– Mener du det er medisinsk uforsvarlig av Helse Vest å opprettholde en akuttberedskap i Stavanger?

– Det er det ikke vår oppgave å mene noe om. Det er Helsetilsynet som må ta standpunkt om. Men vi er ikke i tvil om at ut fra et medisinsk faglig synspunkt er det best å samle all virksomheten i Bergen.

– Gledelig

– Dette var en gledelig og faglig sett riktig konklusjon, sier klinikksjef ved nevroklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, Halldor Slettebø.

Slettebø vil ikke spekulere i om rapporten fra Sosial- og helsedirektoratet vil bidra til en endelig løsning av den opphetede striden mellom sykehusene i Bergen og Stavanger.

– Vi har nå en akuttberedskap i Stavanger som vi på Haukeland kan leve med, sier han.

Helseminister Sylvia Brustad vil ikke kommentere saken før den er behandlet i styret i Helse Vest.

BEST PÅ HAUKELAND: Sosial- og helsedirektoratet er ikke i tvil om at det for fremtiden er tryggest for pasientene at alle hjerneoperasjoner på Vestlandet blir foretatt på Haukeland Universitetssykehus.

BEST PÅ HAUKELAND: Sosial -og helsedirektoratet er ikke i tvil om at det for fremtiden er tryggest for pasientene at alle hjerneoperasjoner på Vestlandet blir foretatt ved Haukeland Universitetssykehus.