Fra torsdag til fredag avdekket Folkehelseinstituttet seks nye tilfeller. Nå vil de sammen med Mattilsynet kartlegge kostholdet blant folk i Sør-Norge for å komme nærmere smittekilden.

– Det som er interessant er at nær hele Sør-Norge er rammet av dette, men ingen i Nord-Norge. Det gir oss noe å gå etter, sier beredskapsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelsa til NTB.

Salmonellavarianten, kalt Salmonella Kedougou, regnes ikke som like hissig som E.coli-bakterien som herjet tidligere i år, men en eldre mann fra Buskerud som ble smittet, døde senere.

Vil utelukke

I pinsen vil et trettitall personer som ikke er syke bli grundig intervjuet om sine matvaner for å kartlegge hvilke matvarer de har kjøpt og spist uten å bli syke. En slik framgangsmåte vil vanligvis kunne gi smittejegerne en indikasjon på hvor de kan begynne å lete etter bakteriene.

– Salmonellasmitte kan ligge skjult i en mengde forskjellige matvarer. Det er ikke selvfølgelig hvor vi skal begynne å lete før vi i alle fall har en viss idé om hvor den ikke befinner seg, sier Aavitsland.

Han betegner smitten fra den aktuelle bakterien, Salmonella Kedougou, som svært ubehagelig for den som får den. Den kan best sammenlignes med en kraftig turistdiaré, noe som rammet over tusen nordmenn i året.

Ukjent opphav

Denne spesielle salmonellabakterien er aldri tidligere påvist i Norge utover noen spredte tilfeller der folk er blitt smittet i utlandet. Nå er altså 35 personer påvist med bakterien. Det er ikke noe entydig spor som viser hvordan spredningen kan ha foregått, men Aavitsland er overbevist om at en matvare er årsaken til spredningen.

De som er blitt syke er bosatt fra Sør-Trøndelag til Aust-Agder. Det er særlig mange påviste tilfeller i Buskerud og Hedmark.

Med de nye tilfellene som ble avdekket fredag er to nye fylker føyet til på listen. Verken i Østfold eller Rogaland er salmonellabakterien påvist tidligere. Blant de nye tilfellene som ble påvist fredag var en mor og to små døtre som ble syke i Hordaland 20. mai.

Umulig å gi råd

Folkehelseinstituttet samarbeider nært med Mattilsynet i jakten på smitten.

– Vi har foretatt intervjuer av dem som er smittet og har tatt prøver i hjemmene deres, men har så langt ingen indikasjoner på hva smittekilden kan være, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Henriksen i Mattilsynet til NTB.

Han forteller at arbeidet med å finne smitten er svært bredt anlagt og det skal tas en rekke prøver som må analyseres. Disse analysene tar det imidlertid en stund å dyrke fram før resultatet kan avleses.

– Vi kan foreløpig ikke gi folk noen råd om det der bestemte matvarer eller andre ting som de skal unngå, sier Henriksen.