Klokken seks mandag morgen står politiet på plass i krysset Skjergardsvegen/Arefjordsvegen like vest for Sotrabrua.

Da skal bilene slippes ut fra Arefjordsvegen i små puljer. Dessuten vil politiet sette fart på bilister som holder unødvendig stor avstand til bilen foran. Målet er å få bedre flyt på hovedveien og på den måten hindre at trafikken står i stampe til byen om morgenen.

— Misforstått høflighet

— Problemet har vært den høflige norske bilisten, som velvillig har sluppet inn trafikk fra Arefjordsvegen. Tidvis gir det køer helt opp mot Kolltveit. Mange har sett sitt snitt til å svinge av på Straume og kjøre Arefjordsvegen, for på den måten å komme raskere frem. sier informasjonsrådgiver Vigleik Brekke i Fjell kommune.

Samme øvelse ble gjennomført en uke tidlig i januar. Effekten den gang var positiv, forteller Brekke.

— Det virker dessuten som om bilistene har lært av dette. Selv om det ikke har vært dirigering i ukene mellom, har trafikken flytt bedre, sier han.

Også på ettermiddag

Klokken halv tre om ettermiddagen stiller politiet seg opp i samme krysset for å få flyt i ettermiddagsrushet. Der blir de stående frem til 17.00.

I de timene trafikken blir dirigert, vil det være forbudt for biler som kommer fra byen, å svinge til venstre fra Skjergardsvegen og inn i Arefjordsvegen. Da må de som skal inn dit, kjøre til Straume før de svinger av og inn på Arefjordsvegen.

Når neste ukes trafikk-test er gjennomført, vil politiet i samarbeid med Fjell kommune finne en permanent løsning. Det kan bli manuell dirigering, lysregulering eller delvis forbud mot å kjøre inn og ut av Arefjordsvegen.

— Her vil vi konkludere relativt raskt, sier Brekke.