Flere hundre passasjerer må ta ny sikkerhetskontroll på Flesland og køen står helt ned i avgangshallen.

Årsaken var en stor saks på røngenbildet i en av slusene i sikkerhetskontrollen.

— Noen hadde kommet gjennom med en stor saks og vi fant ikke vedkommende, så da må alle gå gjennom sikkerhetskontrollen på nytt, sier Lasse Solberg, sikkerhetssjef på Bergen Lufthavn Flesland.

Jakter på saksens eier

Solberg anslår at det er 4-600 mennesker som nå må ta turen gjennom slusene på nytt.

— Køen står ned trappen, men vi skal gjøre dette så raskt som overhodet mulig. Vi tar i bruk en ekstra sluse og håper at det er over i løpet av et kvarter, sier han.

Nå er jakten igang for å finne synderen. Det er passasjerenes eget ansvar å ikke ha farlige gjenstander i bagasjen.

— Når vi finner vedkommende må vi jo finne ut hvorfor saksen var med. Ofte er det slik at vi ikke finner noe i den andre sikkerhetskontrollen fordi man da har kvittet seg med gjenstanden i mellomtiden, men da vet vi i hvertfall at den er vekke, sier Solberg.

Det er foreløpig ikke avklart om hendelsen vil føre til forsinkelser av flyavganger.