Prosjektleder Marie Melhagen føler seg sikker på at det ikke er oppslutningen fra lokalsamfunnet det skal stå på når det nå planlegges ny ridehall i Fusa.

Skryter av dugnadsånd

– Dugnadsånden I Fusa er bare helt fantastisk, folk stiller opp, kommer på møter og samlinger. Næringslivet stiller også opp og lover å sponse prosjektet. Uten en gang å ha sett så mye som et budsjett så sier de at dette skal de være med på, sier Melhagen.

Ridehallen skal plasseres på jordet ovenfor ridebanen på Strandvik.

Arbeidet med den nye ridehallen har pågått en stund, men nå begynner arbeidet med å søke om tillatelser og midler. Første steget der er å søke om spillemidler og starte et selskap som skal drive hallen. Aksjesalget i det nye selskapet er allerede i gang og frem til stiftelsesmøtet 22. november skal det i utgangspunktet selges 19 av totalt 40 aksjer til dugnadsvillige fusinger.

Men dersom etterspørselen blir stor, vil de gjerne selge flere aksjer, understreker Melhagen.

Ringer på dørene Aksjesalget står Fusa Hestesportlag for.

– Nå er de rundt og ringer på dører og spør folk. De fleste som er involvert i hestesporten i Fusa vil nok bli spurt om å få kjøpe aksjer, sier Melhagen.

Hun driver selskapet Blaamand, som har ansvaret for prosjektet, er bosatt på Os og har selv hest. Hun har all tro på at en ny ridehall kan bety mye for hestesporten i Fusa.

– Interessen rundt hest i Fusa har bare ballet på seg de siste årene, og med en ny hall vil den ha muligheter for å utvikle seg. Hallen kan også brukes til andre idretter og konkurranser, og kan bidra til å sette Fusa på kartet, tror hun.

Etter at dugnadsrunden har gått i Fusa skal det søkes om tippemidler. Det kan bli avgjørende for hvor raskt arbeidet med hallen kan komme i gang.

1 million i dugnad

Blaamand har budsjettert med 1,2 millioner kroner i spillemidler av et budsjett på totalt 3,7 millioner kroner.

– Dersom vi får spillemidler pleier kommunen å stille med tilsvarende beløp, og da er vi godt på vei, tror Melhagen.

Hun regner med at spillemidler til hallen prioriteres, men dersom de ikke får spillemidler med det første, tror hun ikke det setter en stopper for prosjektet.

– Hvis jeg kjenner dugnadsånden i Fusa rett, tror jeg det går uansett, men det vil kanskje gå litt lengre tid. Uansett går det flere tog.

PS! I budsjettet for ridehallen er det regnet med over 1 million kroner i lokal drahjelp: 0,8 millioner kroner i gaver og rabatter og 0,2 millioner i dugnadshjelp, i tillegg til inntektene fra aksjesalget.

SLIK KAN DEN BLI: Rett over veien for ridebanen på Strandvik planlegges ny ridehall. Dette er en av skissene som er tegnet så langt i prosjektet.
Slik ser tomten hallen er tenkt bygget på, ut i dag.
Audhill Paus