ÅSMUND EGELAND

De åtte tidligere Hansa-ansatte har valgt hver sin advokat til å representere seg i arbeidsrettssaken som begynte i Gulating lagmannsrett i går. Rundt 60 navn står på vitnelisten.

For advokat Bjørn Lillebergen, som er prosessfullmektig for en av mennene, er det ingen drømmesituasjon at alle de åtte må møte i samme rettsmøte.

— Hansa ba om at sakene skulle forenes. Individualiteten hadde nok blitt bedre sikret om hver og en fikk prøve saken sin i separate rettsmøter. Men vi må bare godta avgjørelsen, sier Bjørn Lillebergen til Bergens Tidende.

Han representerer en av de åtte som måtte gå på dagen i januar 2000 etter at Hansa mente de hadde stjålet øl fra bedriftens anlegg på Kokstad.

Hansa-ledelsen bygger sine bevis på en rapport fra etterforskningsbyrået Crifo, med privatetterforsker Harald Olsen i spissen. Crifo overvåket anlegget på Kokstad etter at det ble avdekket stort svinn. Én ansatt ble tatt på fersken. Han navnga en rekke kolleger som han påsto sto bak tyveri av pallevis med øl.

Politiet henla sakene mot de åtte tidligere bryggeriarbeidere. Alle bestemte seg for å gå rettens vei for å få tilbake levebrødet sitt.

Bjørn Lillebergen håper at klienten hans skal slippe stempelet som tyv.

— Det er en ekstrem belastning for en arbeidstaker å ha på seg, sier Lillebergen.

I tillegg til å få jobbene sine tilbake krever de åtte tidligere Hansa-ansatte økonomisk erstatning og oppreisning.

Det er satt av fem uker til ankesaken som finner sted i det gamle IOGT-huset ved Bergen kino.