Her følger neste kapittel i den utrolige Fedje-ferge-farse-føljetongen om viderverdighetene på fergesambandet Fedje — Sævrøy:

I går ble enda en reserveferge satt inn i sambandet fordi den nye fergen MF «Fedjefjord» ikke kan betjene trafikantene på denne strekningen. MF «Nesøy» går nå i ruten mellom det vesle samfunnet vest i havgapet og fastlandet.

Informasjonsdirektør Arild Sondre Sekse i HSD forteller til Bergens Tidende at dette er søsterskip til den gamle fedjefergen MF «Fedje», som nylig ble solgt.

— MF «Nesøy» har sertifikat for frakt av 18 personbiler, men bare ett vogntog om gangen, 12 passasjerer og et mannskap på 4, forteller Sekse. - Men ettersom det kan bli behov for frakt av flere passasjerer enn 12 på noen av turene, vil skyssbåten «Marine Express» fortsatt gå parallelt med bilfergen. Fredag håper vi at MF «Kvitsøy» - som har vært innleid som reserveferge for MF «Fedjefjord» - er ferdig på verksted og går inn i trafikk på strekningen, sier Sekse.

— Hva med MF «Fedjefjord»?

— Den ligger ved verkstedet til Brødrene Larsen på Laksevåg. Mange eksperter, blant dem representanter for den tyske leverandøren av propellsystemet som har slått seg vrangt, er i gang med å finne feilen, sier Sekse.