Den gamle rekorden var frå fredag 29. mai 1998 med 12.896 køyrety, melder informasjonstenesta i Hordaland fylkeskommune.

August 2002 er og rekordmånad med totalt 320.742 køyrety over Nordhordlandsbrua. Det gjev eit gjennomsnitt på 10.075.

Auken er på 8,6 prosent samanlikna med august i fjor. September i år auka med 7,5 prosent samanlikna med september i fjor.

Nordhordlandsbrua vil venteleg vera nedbetalt,og vert gratis, i 1. kvartal 2006.