I alt passerte 333.051 kjøretøy broen i august. I gjennomsnitt utgjør dette 10.744 kjøretøy i døgnet — en økning på 4,4 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Den gamle månedsrekorden var fra juli i år med 321.124 passeringer. I de åtte første månedene i år har det passert vel 2,3 millionar kjøretøy over broen. Det er en økning på 3,5 prosent fra i fjor.

Sidan Nordhordlandsbrua åpnet for trafikk den 22. september 1994 har det gjennomsnittlige antall kjøretøy i døgnet økt fra 6510 (1995) til 9475 (hittil i år).