Samanlikna med skuffande tal frå i fjor, er det likevel framgang over heile fjøla. 19 prosent auke for Bergensbanen sitt vedkomande. Rekorden frå 1998 blir likevel ståande. Den hausten tok mange bergensarar toget til Oslo, ikkje minst nattoget, i frustrasjon over meir kronglete tranport frå Gardermoen enn frå Fornebu inn til hovudstaden.

Informasjonssjefen i NSB, Arvid Bårdstu, seier til Bergens Tidende at terroråtaket i USA 11. september ikkje ser ut til å ha direkte innverknad på togtrafikken. Indirekte kan det få ein del å seie, trur han.

— Det som no gir togtrafikken eit nytt løft, er prisauken på andre transportmiddel, fly medrekna, seier Bårdstu.

Fleire grupper av reisande er svært vare for prisendringar, og vil til kvar tid reisa på billegaste måte, seier han.

— Er det plass til alle om bord?

— Ikkje alltid, men det har gått overraskande bra. No er 15 av 16 sett av Signaturtoga på plass, og vi køyrer doble sett på trafikksterke dagar.

— Kvar gjer de av toga på dei trafikkveike dagane midt i veka?

— Då er det fullt køyr på vedlikehaldsverkstadane våre, fortel informasjonssjefen.