Prosjektet «Fysisk aktivitet og måltider i skolen» ble i 2004 satt i gang av Utdannings— og forskningsdepartementet og Helsedepartementet. Prosjektet har som mål at flest mulig skoler følger direktoratets nasjonale retningslinjer.

Det innebærer en forbudslinje mot snop, boller, kaker og brus på skolene. At elevene har tilbud om melk, frukt og grønnsaker og at spisepausen er på minst 20 minutter. Kaldt drikkevann skal også være lett tilgjengelig.

— Første del av undersøkelsen foreligger nå og skal presenteres mandag, sier førsteamanuensis Oddrun Samdal på HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen, som har stått for rapporten.

Men det er ikke bare rett ernæring som er viktig, mener direktoratet. De ønsker derfor at skolene tilrettelegger for én times fysisk aktivitet hver dag.

350 skoler landet over har i en toårsperiode jobbet for å innføre disse retningslinjene. Mandag får vi vite litt om hvor langt unna målet de er.