FRODE BJERKESTRAND frode.bjerkestrand@bt.no

Rapporten er utført av aluminiumseksperten og sivilingeniør Ola Farstad i firmaet Farstad Materialkonsult, som blant annet har jobbet i 25 år med prosjektering av offshoreinstallasjoner i stål og aluminium. Rapporten ble sendt ut til alle medier pr. epost i går ettermiddag, fra daglig leder Alf H. Brekke i selskapet Senior Engineering.

I rapporten sin går Farstad sterkt i rette med en mekanisk vurdering som HSD bestilte etter "Sleipners" forlis. Og som rederiet fikk hjelp av Det Norske Veritas til å gjøre. Farstad konkluderer blant annet med at vurderingene av de mekaniske prøvene er skjemmet av mangel på faglig grunnlag.

Alvorlige innvendinger I konklusjonen sin setter Farstad opp åtte punkter som må karakteriseres som alvorlige innvendinger mot konstruksjonen og sveinsingen på "Sleipner".

Blant annet setter Farstad store spørsmålstegn ved måten "Sleipner"s skrog var sveiset sammen på. Han er også skeptisk til langskipsstyrken i skroget etter innsveising av skott og spant. Han mener dette gir redusert fasthet i platene.

Ukontrollert skadeforløp Farstad skriver også at "Plastisk deformasjon av skroget, ved grunnstøting eller kollisjon, vil resultere i sprøbrudd langs sveis, som vil kunne medføre et ukontrollert skadeforløp og konsekvens".

"Sleipner" ble delt i to etter at båten grunnstøtte på Bloksene i november 1999.Rapporten er en direkte og indirekte kritikk av både Sjøfartsmyndighetene, Det Norske Veritas og Marintek/Sintefs arbeid etter "Sleipner"-ulykken.

Vraket bør sikres Og Farstad foreslår selv at Veritas bør gå gjennom sitt eget regelverk for båter av denne typen, når det gjelder valg av legering og fasthet, og sveisemetoder.

I tillegg mener han at vrakdelen av "Sleipner" bør sikres for fremtidige undersøkelser, "inntil den katastrofale kollapsen av skroget er definitivt klarlagt", skriver Ola Farstad.