Sterke aktører som LO, NHO, store deler av miljøbevegelsen og åtte fylkeskommuner på Østlandet krever at regjeringen bruker 130 milliarder de neste ti årene på å ferdigstille Intercity-triangelet mellom Oslo, Halden, Skien og Lillehammer. Nå foreslår Høyre å utvide triangelet til en firkant, slik at Bergensbanen får sin del.

— Nå har regjeringen en pott på 130 milliarder kroner å fordele. Jeg kan ikke skjønne annet enn at bygging av Ringeriksbanen må prioriteres innenfor den potten, med den effekten det får både som Intercity-strekning og ved å kutte reisetiden mellom Bergen og Oslo med én time, sier Dag Skansen (H).

Han er leder i komité for miljø og byutvikling i bystyret, og styreleder i aksjonen Bergensbanen 4-2020, som jobber for å kutte reisetiden mellom Oslo og Bergen ned mot fire timer.

Utnytter pendlerfokus

Den virkeligheten er langt unna. I går fortalte bt.no at NSB sine nye rutetider i stedet øker reisetiden for enkelte avganger. Ettermiddagstoget vil nå bruke seks timer og 52 minutter på strekningen - omtrent det samme som på 70-tallet.

Nøkkelen til å få ned reisetiden heter Ringeriksbanen. Den planlagte strekningen mellom Oslo og Hønefoss vil alene kutte reisetiden med én time. I sommer var det 20 år siden strekningen ble vedtatt bygget, men ingenting har skjedd. Nå ønsker Høyre og bergensbaneaksjonen å utnytte fokuset på østlandske pendlertog til å sikre Ringeriksbanen finansiering.— Prosjektet er et første byggesteg på høyhastighetsbane mellom Norges to største byer, men er også viktig som en fjerde Intercity-strekning rundt Oslo, sier stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) i sin interpellasjon til samferdselsministeren.

Triangel blir kvadrat

Det er to årsaker til at bergensbane-aksjonistene har fått styrket tro og engasjement denne høsten. For det første nærmer det seg Nasjonal transportplan (NTP), som skal legges frem i februar. Den vil bestemme bevilgningene de neste fire årene. For det andre sitter altså milliardene løst for togsatsinger på Østlandet.

— Ringeriksbanen er det beste prosjektet miljømessig og økonomisk. Mens de andre strekningene på Østlandet allerede har godt tognett, vil banen åpne en helt ny pendlerdistanse og gi 930.000 flere togpassasjerer i året, sier Skansen.

Hans kongstanke er å utvide Intercity-triangelet Lillehammer-Skien-Halden til et kvadrat, med Hønefoss i det nordvestlige hjørnet. Da kan Ringeriksbanen være med å konkurrere om de 130 milliardene som er tenkt avsatt til Intercity-prosjektet. Siste utredninger har satt prisen på Ringeriksbanen til 15 milliarder kroner.

Aksjonsleder Pål Berrefjord sier at han ikke bryr seg om hvordan Stortinget finansierer Ringeriksbanen, men at det skjer raskt.

— Det er ingen tvil om at det er flertall for å bygge banen i Stortinget. Nå må representantene vise at de gjør som de sier, sier Berrefjord.

- Ikke plass i potten

Martin Kolberg (Ap) er blant stortingsrepresentantene som har engasjert seg for Ringeriksbanen. Den vil bety mye for nordre del av hans hjemfylke, Buskerud. Men Kolberg støtter ikke ideen om å legge Hønefoss inn i Intercity-prosjektet.

— Alle initiativ for å få bygget Ringeriksbanen er positive, men dette tror jeg bare vil føre til at det går nye 20 år med venting. Intercity-prosjektet har allerede presset økonomi. Det finnes ikke plass i den potten til Ringeriksbanen, sier Kolberg.

Han mener Ringeriksbanen i stedet bør finansieres som et nasjonalt prosjekt, slik Gardermoen og Gardermobanen i sin tid ble.

— Da satte partiene seg ned og vedtok at dette var så viktig for nasjonen at det måtte bli et eget prosjekt finansiert direkte over statsbudsjettet. Det er fullt mulig å gjøre i denne saken også, for en rask toglinje mellom Norges to største byer er av nasjonal viktighet, sier Kolberg.

Han understreker at også strekningen Bergen-Voss må utbedres, i tillegg til utbedringer i Hallingdal og over fjellet.

Diskuter saken under: