Svartediket er så vidt friskmeldt etter høstens Giardia-epidemi i Bergen, før vi kan ha fått enda en parasitt å slite med.

I forbindelse med epidemien ble overvåkingen av Bergens vannkilder intensivert. Dette betyr at det blant annet tas ukentlige Giardia-prøver fra vannverk som ikke har tilfredsstillende rensemetoder til å fjerne Giardia. Et av disse vannverkene er Tarlebø, melder kommunen.

"Usikkert funn"

«De ukentlige prøvene tidligere i vinter har ikke vist noen Giardia-funn for Tarlebø, men i en prøve sist uke er det et «usikkert funn» i prøver fra vannkilden (råvannet),» heter det i en pressemelding fra kommunen.

Det er ikke gjort tilsvarende funn i prøver av vannet som er sendt ut til forbrukerne (rentvann — behandlet vann).

Det «usikre funnet» på den ene prøven knytter seg til en parasitt. Hva slags parasitt det er, er uklart.

— Nye prøver hvor resultatet forelå lørdag formiddag gir ikke de samme resultatene, men vi har valgt å være forsiktige, og har siden fredag kveld lagt om vannforsyningen til samtlige abonnenter i Tarlebøs forsyningsområde, sier fagdirektør Ivar Kalland.

Tar ingen sjanser

— Vi har et sterkt fokus på vannkvaliteten nå, sier byrådsleder Monica Mæland. - Det betyr blant annet at vi ved den minste indikasjon på urent drikkevann, straks vil iverksette nødvendige tiltak. Dette kan i ettertid vise seg å være å overreagere, men vi vil ikke ta noen sjanser, sier hun.

Forsyningen fra Tarlebø er erstattet med vann fra Jordalsvatnet, Gullfjellet og Svartediket (se kart på Bergen kommunes nettsider).

Den intensive prøvetakingen fra vannverkene fortsetter, ifølge kommunen.

— Tarlebø vil ikke bli innkoblet igjen før vi er sikre på at prøveresultatene er tilfredsstillende, forsikrer Kalland.