• Jeg vet at Kvikk-foreldrene har møtt fem forsvarsministre i sin kamp. Det er et mål for meg at de ikke behøver møte flere. Jeg bør være den siste. Det sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter møtet i departementet tirsdag.

Også talsmann for foreldregruppen, Trond Kathenes, var rimelig fornøyd etter møtet med statsråden. Særlig fordi det nå vil bli fortgang i det videre arbeidet.

Den første forsvarsministeren som møtte foreldregruppen etter Kvikk var Dag Jostein Fjærvoll i (1997-1999) Siden har det gått slag i slag. Nå vil dagens statsråd for forsvarssaker har saken ut av verden. Både av hensyn til dem som er direkte berørt, og av hensyn til Forsvaret selv.

I løpet av en måned skal gruppen komme tilbake til forsvarsministeren med forslag til et opplegg for arbeidet videre.

Det betyr at man skal foreta nye målinger av strålingen fra Kvikk, om bord på søsterskipet Snøgg. Kvikk er for lengst hogget opp, og det ble ikke foretatt målinger om bord på det skipet, derfor har man rekonstruert den, så godt det lar seg gjøre, om bord på Snøgg.

Foran møtet i går ble det lagt frem en rapport fra Universitetet i Bergen, der konklusjonen var at man ikke behøver ytterligere målinger, det er alt påvist for mye stråling.

Men dette ble ikke konklusjonen på samtalene med statsråden. Hun oppfordret partene, altså forskningsmilljøet og foreldregruppen, å samarbeide videre.

Dette vil nå bli gjort.

Når det gjelder finansieringen av dette arbeidet vil Universitetet trolig søke midler gjennom EU, opplyste Nils Magerøy, fra UiB, Seksjon for arbeidsmedisin. Han var også var til stede på møtet i FD.

— Jeg er også svært opptatt av fremtiden, som ansvarlig for 15.000 ansatte i Forsvaret. Derfor må vi forske videre på problemet med stråling, slik at vi kan unngå at vi opplever slike ting som har skjedd med mannskap og offiserer om bord på Kvikk, sa Strøm-Erichsen til BT etter møtet.

HÅVARD DBJELLAND