GUNNAR WIEDERSTRØM

— Vi økte minsteprisen på billettene våre fra 1. juli med to kroner. I juli har vi hatt en kraftig trafikknedgang og noe av årsaken er ganske sikkert denne økningen, sier administrerende direktør Arne Buanes i Gaia.

Færre passasjerer

Første halvår gikk bra for Gaia. Trafikkøkningen var kraftig, takket være at prisene ikke økte. Nå kan det se ut som om passasjertallene går nedover igjen. Må selskapene øke takstene med ytterligere fem prosent fra nyttår, venter ny nedgang.

— Skal vi gjenvinne det tapte, få bilister som lurer på om de nå skal velge bussen til å gjøre det, må minsteprisen ned med fire kroner. Da sier det seg selv at en økning er svært negativ.

Det er fylkeskommunens vanskelige økonomiske situasjon som i neste omgang fører til reduksjon i overføringene til trafikkselskapene. Situasjonen er blitt enda vanskeligere av at staten ikke har vært villig til å dekke de store underskuddene på sykehussektoren som fylkeskommunen har pådratt seg de siste årene.

Mangler 29 millioner

— Det mangler 29 millioner kroner for å få budsjettet i balanse, forteller en oppbrakt Arne Jakobsen, Arbeiderpartiets talsmann i samferdselssaker.

Han er blitt gjort kjent med de dystre tallene samferdselskontoret skal presentere i komité for miljø- og samferdsel 21. august.

— Vi kan ikke gjennomføre en ny økning allerede til nyttår. Regjeringen har jo lovet prisnedgang, sier Jakobsen.

Han er ikke i tvil om hvem som har ansvaret.

— Nå må disse politikerne som lovet reduksjoner i kollektivsatsene på banen. Stortinget må til høsten bevilge mer penger. Kristelig Folkeparti lovet 25 prosent reduksjon i prisene. Nå må stortingsrepresentant, og tidligere ordfører i Bergen, Ingmar Ljones på banen.

Tok fra veiene

Egentlig skulle kollektivsatsene ha øket fra 1. januar i fjor, men flertallet i fylkestinget fikk utsatt økningen et halvt år ved å ta penger fra veivedlikeholdet.

Det mener Jakobsen ikke kan gjentas. Stortinget har penger. Det er den politiske viljen det står på, mener han.

— Stortinget vedtok å fjerne den skatteskjerpelsen som lå inne på bilgodtgjørelse. Det kostet 300 millioner kroner. Man ga med andre ord penger til privatbilistene. Tenk hva 300 millioner kunne gjort for kollektivtrafikken i de store byene.

Fylkesrådmann Paul Nilsen sier til BT at siste hånd ennå ikke er lagt på budsjettfremlegget. Han bekrefter at samferdselskontoret forbereder en økning på fem prosent, men håper at dette kan begrenses til bare å gjelde månedskort og klippekort.

Det er fylkestinget som vedtar fylkesbudsjettet i desember.