Gard Steiro er ansatt som nyhetsredaktør, med virkning fra onsdag 4. mars. Han overtar personalansvaret for nyhetsledere og utgavesjefer.

Steiro har vært ansatt i Bergens Tidende siden 2000, og kommer fra stillingen som nyhetsleder.

— Gard Steiro har vært nyhetsleder i tre år og vist seg som et av de største ledelses- og nyhetstalentene vi har. Han har vært sterkt medvirkende til å utvikle vår nyhetsprofil de siste årene. Han er helt riktig mann til denne jobben innenfor et krevende område, sier sjefredaktør Trine Eilertsen.

Stig Grimelid, som har vært nyhetsredaktør fra 1. oktober 2007, går over i oppgaver knyttet til et effektiviseringsprosjekt i Bergens Tidende.

I løpet av 2009 vil redaktørstaben i Bergens Tidende bli slanket. Flere av stillingene lyses nå ut på nytt. I løpet av året skal antallet redaktører reduseres fra åtte til fem.

— Ledelsen må ta sin del av sparetiltakene, sier Eilertsen.

.