KARI PEDERSEN

En ny brukerundersøkelse viser at kjøkkenreform-maten nærmer seg den «gode gamle» i kvalitet.

For ett år siden svarte 63 prosent at maten totalt sett er bra eller meget bra. I høst var denne andelen steget til 71 prosent. Våren 2003, før reformen ble gjennomført, var tilsvarende tall 74 prosent.

Store forskjeller

Bak de gode resultatene skjuler det seg noen dårligere. Det viser seg nemlig at forskjellen er stor mellom de åtte institusjonene som deltok i undersøkelsen.

Beboerne ved fire sykehjem som får mat fra kommunale Gullstølen kjøkken KF, er mer fornøyd enn for et år siden. Beboerne ved de fire som får mat fra Bergen Matforsyning, er langt mer misfornøyd.

Bergen Matforsyning leverer mat fra sykehuskjøkkenet på Haukeland.

Fornøyd med varm mat

Forskjellen er også stor mellom hjemmeboende som får tilkjørt varm mat daglig, og hjemmeboende som får levert frossen mat.

Av dem som får varm mat, er 79 prosent fornøyd. Det er en voldsom forbedring i forhold til fjorårets undersøkelse og også bedre enn resultatet fra før kjøkkenreformen.

Verre er det med tilfredsheten blant hjemmeboende som får kald mat levert en eller to ganger i uken. Her synker andelen som svarer bra og meget bra, både i forhold til i fjor og før reformen.

Bergen Matforsyning er også leverandør av mat til hjemmeboende, men denne maten produseres av en underleverandør.

Tatt opp kritikk

Trude Drevland, byråd for helse og omsorg, avviser at resultatene i brukerundersøkelsen vil få følger for Bergen Matforsyning.

I hvert fall ikke før bystyret eventuelt krever det. En evaluering av hele kjøkkenreformen er underveis og skal legges frem i løpet av våren. Kontraktene med middagsleverandørene skal uansett reforhandles i 2005.

Kommunen har flere ganger tatt opp kritikkverdige forhold med Bergen Matforsyning, forteller Drevland:

— Ved et tilfelle i høst fikk sykehjemsbeboere servert rått kjøtt. Da var beskjeden at det overhodet ikke måtte forekomme igjen.

Selskapet har rettet seg etter påpakningene underveis. Slik jeg ser det har ikke dette vært så alvorlige forhold at det bør få konsekvenser for kontraktsforholdet, sier Trude Drevland til Bergens Tidende.

— Er du fornøyd med resultatene i den siste brukerundersøkelsen?

— Jeg er fornøyd med at nesten 100 prosent har svart på spørsmålene. Det gir byråden et trygt grunnlag for å kunne vurdere kvaliteten, sier Drevland.