I dag legger regjeringen frem revidert budsjett. Fjeld frykter at heller ikke denne gang har de rød-grønne funnet penger til nybygg for Gulating lagmannsrett.

— Vi har grunn til å tro at nybygget heller ikke er inne i revidert budsjett, sier Fjeld til Bergens Tidende.

Uten sikkerhet

Åtte år er gått siden Justisdepartementet bestemte at Gulating trenger nye lokaler i Bergen. I mellomtiden er situasjonen gått fra vanskelig til verre. Et problem er manglende sikkerhet:

— I praksis er det fri adgang inn i alle kontorer, dommerrom og rettssaler i Norges nest største by. Tinghuset er komplett uten sikkerhet, sier en oppbrakt førstelagmann.

Et annet er trangboddheten. Den blir ikke bedre av stadig nye pålegg om vitnerom, egne rom for fornærmede og liknende. Trangboddheten rammer også de andre som holder hus i det gamle tinghuset.

— Midthordland og Nordhordland tingrett pluss Bergen byfogdembete og Bergen tingrett skal slås sammen fra 1. september. De nye enhetene får ikke tilfredsstillende lokaler før vi er ute, sier Fjeld.

Uviss fremdrift

Hvis pengene kom i revidert, kunne spaden vært satt i jorden senhøstes. Nybygget hadde da stått klart til bruk tidlig i 2008. Nå er fremdriften høyst uviss.

— Vi vet jo heller ikke om vi får penger på 2007-budsjettet. Jeg er redd for vi havner bak i køen, fordi omstrukturering av førsteinstansene utløser behov for flere nybygg rundt om i landet, sier Fjeld, som vil be stortingsrepresentantene fra Vestlandet presse på for å få Gulating inn i budsjettet.

I mellomtiden tar de endelige planene for nye rettslokaler i Rådhuskvartalet form. Reguleringsplanen passerte byråd onsdag og går til sluttbehandling i bystyret.

Nybygget får tre etasjer mot Christies gate pluss en inntrukket fjerde etasje. Mot Rådhuset blir det seks etasjer, pluss eventuelt en ekstra etasje med plass til vifterom, heishus og andre tekniske installasjoner.

All inn- og utkjøring skal skje fra Rådhusgaten via Allehelgens gate, uten gjennomkjøring til Christies gate eller Kaigaten. Gående får derimot en ny forbindelse tvers gjennom Rådhuskvartalet fra Christies gate når det historiske Rådstusmuget gjenåpnes.