Ferske beregninger viser at helseforetaket har store problemer med å redusere aktiviteten tilstrekkelig til at regnskapet går i balanse til nyttår.

– Situasjonen er svært alvorlig og krevende, sier styreleder Ranveig Frøiland, som innser at det i år nesten er urealistisk å redusere driften så mye at resultatmålet nås. Likevel har hun ikke gitt opp.

Må bråbremse

Frøiland vil ikke rette direkte kritikk til det forrige styret og daværende administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes, men hun konstaterer at Bogsnes ikke satte inn tilstrekkelig tiltak for å redusere aktiviteten.

– Jeg har informert styreleder Oddvard Nilsen i Helse Vest om den vanskelige situasjonen. Og jeg har fått beskjed om at kravet om driftsbalanse står fast, sier Frøiland.

Rapporten for virksomheten første halvår, som ble kjent i går, er dyster lesning. Den viser at om ikke ledelsen i Helse Bergen setter bremsen på brått, kan det ende med et driftsunderskudd for 2006 på 200 millioner kroner.

Nå har ledelsen satt opp en plan for sparetiltak på 110 millioner kroner. Disse skal være gjennomført innen utgangen av desember. 75 millioner kroner skal spares ved driftsreduksjoner i avdelingene. Så langt det er mulig skal pasientene skjermes, men tiltakene vil innebære økt ventetid for pasienter som ikke har rett til nødvendig helsehjelp.

Ikke stillingsstopp

Helseforetaket innfører ikke stillingsstopp, men det blir færre nyansettelser. Det skal også innføres begrensninger i nye innkjøp. Dette er likevel ikke nok. Skal driften komme i balanse innen utgangen av året, må den strammes inn med ytterligere 100 millioner kroner.

Når aktiviteten nå strammes inn, regner også sykehusledelsen med en ytterligere effekt.

Fungerende administrerende direktør Anne Sissel Faugstad sier til BT at hun har signalisert at det kan bli vanskelig å komme i mål med absolutt balanse i driftsregnskapet til årsskiftet.

Ute av kontroll

Sent i fjor høst ble det kjent at økonomien i Helse Bergen var ute av kontroll. Eieren, Helse Vest, ga klarsignal til et driftsresultat på minus 62 millioner for 2006. Daværende sykehussjef Anne Kverneland Bogsnes nektet å godta dette og la frem et budsjettforslag med 178 millioner kroner i minus.

I mars trakk hun seg fra stillingen og i vår ble også tidligere styreleder Finn Strand byttet ut.

Rannveig Frøiland sier til BT at det i praksis ikke ble gjennomført noen innstramminger av Helse Bergens budsjett de fem første månedene i år.

– Betyr det at det gamle «regimet» på Haukeland ikke tok hensyn til den vanskelige situasjonen?

– Jeg konstaterer bare at aktiviteten ikke ble tilstrekkelig redusert i vår. Det betyr at situasjonen vil bli desto mer krevende de månedene som er igjen, sier Frøiland.