Den store fjellsprekken i Åknesfjellet i Stranda kommune på Sunnmøre har i flere år skapt frykt for et kjempeskred som vil få katastrofale konsekvenser i flere fjordbygder.

Også en fjellsprekk i nabobygden Tafjord er under kontinuerlig overvåkning.

Inviterer utenlandske eksperter

Nå skal det settes i gang et forprosjekt for å se på mulighetene for å drenere Åknesfjellet. Det er Åknes/Tafjord Beredskap som har tatt inititativ til prosjektet med støtte fra energikonsernet Tafjord.

Norske og utenlandske aktører med kompetanse på slikt arbeid ønskes til å bidra i utredningsarbeidet. I tillegg vil man forsøke å finne frem til lignende prosjekter andre steder i verden.

Ekspertene mener at drenering kan gi en positiv effekt og redusere faren for et katastrofeskred, men det må gjennomføres grundigere og mer omfattende undersøkelser før man kan avgjøre om et slikt arbeid kan iverksettes.

— Det er viktig at vi får skaffet til veie omfattende kunnskap både om Åknesfjellets oppbygging, vanntrykk og vannets dreneringsveier, sier Lars H. Blikra, sjefgeolog i Åknes/Tafjord Beredskap i en pressemelding.

Omfattende arbeid

Tidligere har det vært diskutert både å sprenge fjellet og andre fysiske tiltak, men bevegelser i fjellet er ofte kontrollert av vanntrykk inne i fjellet.

— Dersom det er mulig å senke vannivået i fjellet og få dette drenert ut av området, kan det føre til en redusert bevegelse og dermed redusere faren for et stort skred. Arbeidet er imidlertid svært omfattende og må vurderes grundig, forteller Blikra.

Det er langt ned til fjorden fra fjellsprekken i Åknesfjellet. Raser fjellet ut, vil det føre til en katastrofe. FOTO: Arve Naveslaker.