Fylkesutvalget har bevilget penger til inneklima på skoler, og Langhaugen stakk av med mesteparten av potten — nemlig 6,75 millioner kroner. Pengene går til prosjektet med å bytte ut det 40 år gamle ventilasjonsanlegget på skolen, men denne bevilgningen dekker bare ett av fire utskiftingsprosjekt.

I tillegg fikk Årstad Skole 450 000 kroner, Odda Vidaregåande Skule en halv million kroner, og Bergen Katedralskole 70 000 kroner til mindre ombygginger.