– Det som er viktig for oss er at ingen andre skal oppleve det vi har vært igjennom, sa Oddmund Hjartåker til TV 2 Nettavisen før han gikk inn til Helse— og omsorgsministeren i dag.

Møtet mellom Hjartåker og Brustad skal ha vært hjertelig. Og nå vil Kristinas død trolig føre til at dagens lovverk blir endret.

– Det som jeg har sagt i møtet, og som jeg kan si til dere er at Regjeringen jobber med et forslag som skal gjøre at de pårørende blir hørt. Og at det skal komme nasjonale føringer for hvordan sånne saker skal håndteres, enten i form av lovverk eller nasjonale retningslinjer, sa Brustad til TV 2 Nettavisen.

Også Hjartåker var fornøyd.

– Vi har møtt en lydhør statsråd, og det setter jeg veldig pris på, sa han.

Forslagstiller Gunvald Ludvigsen fra Venstre er glad for at statsråden reagerte raskt.

– Et samlet storting var enige om at dagens regelverk ikke er godt nok. Venstre ber nå Brustad foreslå en lovfestet rett til en ny og uavhengig vurdering for pårørende. Dette vil gi større trygghet for både pasienter, pårørende og leger, sier Ludvigsen.

– Det viktigste er å få etablert klare kjøreregler i de få tilfellene konflikt oppstår slik at tilliten kan gjenopprettes. En slik ordning vil også virke konfliktforebyggende i seg selv, mener han.