Til høsten er det klart for oppstart av en flunkende ny smed-linje ved Odda videregående skole.

Den praktiske utdanningen skal skje i den over 100 år gamle Smia på Smelteverket, og linjen er såkalt landslinje som kan ta inn elever fra hele landet.

Problemet er bare at det ikke er så mange elever å ta av.

Landslinje

Søkertallene fra Hordaland Fylkeskommune, som ble lagt frem i går, viser at bare to elever har søkt om å starte på Vg2 smed.

Det er likevel håp for den nye linjen. Fordi linjen er en landslinje, som blir fiansiert av staten, kan elever fra hele landet søke.

— Vi venter nå på søkere fra resten av landet, sier rektor Øystein Bjørkevoll ved Odda vidaregåande skole.

Linjen har ti plasser.

— Hvor mange elever må dere ha for å starte opp?

— Det er en sak vi må ta med Utdanningsdirektoratet. Vi håper å få startet selv med få elever, slik at vi kan få etablert tilbudet. Hvor smertegrensen går, er vanskelig å si, sier Bjørkevoll.

Økende behov

Behovet for smeder skal være økende, både til restaurering av kulturminne og til det private markedet.

— Smedlinjen har også et snevert inntaksgrunnlag, fordi den bygger på VG1 design og håndverk. Der har det også vært nedgang i søkertallet, sier inntaksleder Nils Skavhellen i Hordaland Fylkeskommune.

Odda vidaregåande skole er den videregående skolen i Hordaland med flest ledige søkere. Til de 395 plassene ved skolen, er det 281 søkere med ungdomsrett. Skolen har dermed 103 ledige plasser, men kan fylle på med elever som ikke har rett på plass.

- Skuffende

Linjen bygg og anleggsteknikk har bare tre søkere i år.

— Det er skuffende. Samtidig vet vi at det kan bli behov for denne typen arbeidskraft i området, det er det signalet vi får fra næringene, sier Bjørkevoll.

Han forteller at det er brukbart med læreplasser for byggfag, og at det derfor er ekstra synd med så få søkere.

Årets ungdomskull i Hordaland er mindre i fjor, med en nedgang på 118 elever.

— Den totale søknaden til skolen vår har bare gått ned med ni elever, men elevene har fordelt seg litt skjevt. Vi har god søknad til elektro og helse- og oppvekstfag for eksempel, sier Bjørkevoll.