Aina Tysse arbeider nå som service— og markedssjef for IKEA. 1. mai begynner hun i jobben som daglig leder i Bergen Sentrum AS, og skal da være «pådriver for at regionen kan ha et levende sentrum med et variert og spennende kultur- handels- og opplevelsestilbud for innbyggere og besøkende, og der det er attraktivt å bo, arbeide, utdanne seg og å drive næring.», heter det i en pressemelding fra Bergen Sentrum AS.

Bergen Sentrum AS eies av Bergen Kommune, Bergen Næringsråd, Bergen Reiselivslag og Sentrumsforeningen i Bergen. Alle selskapets inntekter er ment å gå tilbake til innbyggerne og fellesskapet i form av tiltak som alle kan nyte godt av.

NY JOBB: Aina Tysse (41) blir daglig leder i Bergen Sentrum AS.