Rune Haugsdal kommer fra stillingen som regiondirektør hos Skanska Bolig. Han har tidligere vært ansatt i lederstillinger i firmaene Kværner Concrete Construction, Selmer og Arne Sande.

Haugsdal er utdannet sivilingeniør ved Bygningsingeniøravdelingen, Norges Tekniske Høgskole i Trondheim.

Bergen kommune står foran en ny fase i bybaneprosjektet ved at byggefasen nå skal starte opp.

Rune Haugsdal tiltrer stillingen før sommerferien, ifølge en pressemelding fra Bergen kommune.

Bergen kommune