Arna og Åsane kulturkontor gir hvert år ut Kulturkatalog for Arna og Åsane, en oversikt over det aller meste av aktivitets— og fritidstilbudet i de to bydelene.

Hjelpemiddel

Årets opplag er på 22.000 eksemplarer, og katalogen sendes i disse dager ut til alle husstander i de to bydelene.

– Formålet med Kulturkatalogen er todelt, sier kulturkonsulent Birgit Kårbø til Åsane Tidende.

– Først og fremst skal den være et hjelpemiddel for befolkningen til å finne frem i det mylderet av tilbud som finnes i bydelene våre. I tillegg gir vi organisasjoner, grupper og lag en mulighet til å nå ut til folk, slik at de kan gjøre seg selv kjent og rekruttere nye medlemmer. Målet er å få flere passive innbyggere til å bli aktive i amatørkulturlivet i Arna og Åsane.

Tilskuddsordninger

Årets katalog har over 340 oppføringer, fordelt på 20 ulike kategorier. Foruten ulike aktiviteter og organisasjoner finnes her også oversikter over kulturarenaer, utleielokaler, bydelenes idrettshaller, menighetskontorene og nyttig kontaktinformasjon til offentlige og private instanser i bydelene.

– Vi har også fått med litt informasjon om noen av de mange tilskuddsordningene som administreres av Arna og Åsane kulturkontor, sier Kårbø.

– Vi har kr 50.000,- å dele ut til personer, organisasjoner eller grupper som ønsker å starte opp nye aktiviteter.

Mer informasjon: Ring 55567115 eller send en mail til: arnaogaasane.kulturkont@bergen.kommune.no

KULTURELT MANGFOLD: Forsiden på årets katalog er tegnet av den unge kunstneren Silje Tombre fra Arna.