MARIT EIKEMO

— Vi låner ut våre hundestaller i Møllendal til Omplasseringssenteret for dyr, som har overtatt driften av løshundene. Om få uker vil dette området bli et anleggsområde, og da er det slutt, sier Espen Solberg, distriktssjef i Falken.

Siste frist

Etter 16 år som nødløsning for byens firbeinte rømlinger, sa Falken fra seg ansvaret for hundene i desember i fjor. Ifølge politivedtektene har Politiet det formelle ansvaret for hittehundene. Som en ny kriseløsning overtok Omplasseringssenteret for dyr den daglige driften og omsorgen for dyrene i februar. Organisasjonen mangler for øvrig både penger og lokaler, og har sendt et tilbud til politiet om videre drift med frist 1. april. Da tilbudet ikke ble besvart, er fristen utsatt til 1. mai. Dette er den samme fristen Falken har satt for bruk av hundestallene.

Jakten på lokaler

— Dersom vi skal fortsette å gjøre dette, vil vi gjøre det på en skikkelig måte, sier Irene Beyer, leder i Omplasseringssenteret for dyr.

— Da kan vi ikke fortsette å arbeide på frivillig basis. Nå driver vi på ren velvilje fra Falken, sier hun. Det har ennå ikke lykkes dem å finne en ideell lokalisering for et nytt senter. Myrbø dyresenter på Espeland har tidligere stilt sine lokaler til disposisjon. Dette er blitt vurdert, men er nå forkastet.

— Lokalene må ligge sentralt med tanke på de frivillige som er knyttet til dette arbeidet. Også med tanke på sjåførene og publikum som skal hente hundene, er vi avhengig av en sentral beliggenhet, sier Beyer. Hun tar med glede imot tips fra publikum.

Lønn for strevet

— Selv om Bergen har et forholdsvis stort problem med løshunder, er det ikke mange nok hunder til å tjene penger på dem. Da kunne man lønnet dem som har den daglige driften for dyrene, sier Beyer.

Ifølge henne skal politiet ha sendt en forespørsel til Departementet der de har bedt om å få bruke midler fra hittegodsauksjoner til driften av hittehundene, men ingenting er avklart. Inntil videre er rømlingenes fremtid særdeles usikker. Kommunen, som har vært behjelpelig med å innbringe løsninger, skal i løpet av dagen i møte med Veterinære myndigheter om saken. Politiet var ikke tilgjengelig for kommentar i går.