ATLE ANDERSSON

BKK Nett utreder nå fremføringsveier for en ny 132 kV-ledning mellom Mongstad og Kollsnes i Øygarden.

— Det stemmer at vi i disse dager sender ut informasjonsskriv til de berørte kommunene. Vi er i en meget tidlig fase av utredningen, sier presseansvarlig Juliet Balgobin i BKK.

Det er kommunene Austrheim, Lindås, Radøy og Meland som nå blir informert om planene.

— Vi ser nærmere på alternative fremføringsveier for kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes, sier Balgobin.

Mongstad-kraft

Det er Statoils konsesjonssøknad om bygging av gasskraftverk - eller kraftvarmeverk som det også kalles - på Mongstad som har fått BKK til å vurdere ny kraftledning til Øygarden. Kollsnes blir knutepunkt for Troll-gassen som skal til videre til Mongstad, og kraften derfra som skal i retur til Troll-feltet.

Planene om luftkabel mellom Sima og Samnanger har utløst folkeaksjon og protester i Hardanger. Det er ventet at eventuelle planer om ny kraftlinje i luftstrekk gjennom flere av Nordhordland-kommunene også vil utløse motstand.

— Strekningen mellom Kollsnes og Mongstad er vel egnet for sjøkabel?

— Vi vil utrede både sjø, luft og jord. Det er vel naturlig å tenke seg kombinasjoner av flere fremføringsalternativer, sier Balgobin.

Kystlandskapet

Det var på et folkemøte i Lindås mandag kveld om det planlagte energiverket på Mongstad at BKK slapp katten ut av sekken. Naturvernforbundet Hordaland frykter at den nye planlagte kraftledningen vil føre til store ødeleggende inngrep i det åpne kystlandskapet i Austrheim, Radøy, Meland, Askøy og Øygarden.

— Ledningen kan komme til å krysse flere fugletrekk og føre til inngrep i naturområder av nasjonal betydning, sier daglig leder John Martin Jacobsen i Naturvernforbundet Hordaland.

Organisasjonen som aktivt arbeider mot gasskraftverket på Mongstad, mener et minstekrav til en eventuell ny kraftlinje er at den blir lagt i sjø, sammen med gassrørledningen mellom Mongstad og Kollsnes.