På Statoil-raffineriet ble det slått full alarm da strømmen sviktet. Anlegget ble nedstengt og folk fikk beskjed om å evakuere.

Det er slike situasjoner Statnett håper å unngå ved å bygge ny kraftledning fra Sauda til Liastølen. Den nye linjen — som tidligst får byggestart til høsten - skal forsterke sentralnettet på Vestlandet. Statnett mener sentralnettet trenger å forsterkes flere steder på Vestlandet. Statnett og BKK vurdere også andre løsninger for å bedre sikkerheten for strømforsyningen til Bergensområdet.

Mongstadanlegget og rundt 200.000 andre ble rammet av at strømmen ble borte. De fleste fikk strømmen tilbake innen 40 minutter.

Statnett skriver i en pressemelding at brudd i en lineskjøt på ledningen mellom Sauda og Nesflaten i Ryfylke er årsaken til strømbruddet. I tillegg ble nok en ledning koblet ut av dataprogrammet som skal sørge for slikt ved feilsituasjoner. Det skjedde selv om det ikke var grunnlag for gjøre en slik utkobling. Linjebruddet og utkobling førte til overbelastning og sammenbrudd i det øvrige nettet.

Lørdag ble nødvendig utstyr fraktet frem, og i går gikk folk fra Statnett og entreprenørselskapet Eltel i gang med å utbedre skaden. Ifølge informasjonssjef Iren Meldal i Statnett kan arbeidet være avsluttet i morgen eller onsdag. Da vil evnen til å levere strøm til Vestlandet være tilbake på normalt nivå.