Tidligere i år fattet regjeringen et vedtak for delstrekninger på den nye kraftledningen som vil bli sentral for energiforsyningen til Midt-Norge.

Det gjaldt strekningene fra Sogndal til Moskog i Sogn og Fjordane, samt fra sørsiden av Hundbikfjorden i Sogn og Fjordane til Ørsta i Møre og Romsdal. Dette omfattet nærmere halvparten av den totale strekningen på 285 kilometer.

— Dette er en stor dag

Onsdag la olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) fram det endelige vedtaket for kraftledningen. Det gjelder strekningen fra Ørskog til Ørsta og fra Bremanger til Jølster.

— Dette er en stor dag for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene. Med kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal på plass vil vi trygge strømforsyningen i hele regionen, sier Borten Moe.

Har fått 75 klager

Det har tatt tid å fatte vedtaket om bygging av den resterende strekningen. Departementet har måttet behandle 75 klager etter at Statnett fikk anleggskonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kraftlinjen Mellom Ørskog og Sogndal vil gå gjennom 15 kommuner og innebærer bygging av seks nye transformatorstasjoner og rundt 800 master totalt. Samtidig blir 170 kilometer eksisterende kraftlinjer fjernet.

Den nye linjen vil koste fem milliarder kroner.