Onsdag var politistudentene med Utrykningspolitiet (UP) på kontroll på E 39 på Hylkje i Åsane. Dagen før var de på Sotra.

— I dag har vi hatt ny kontroll med studentene, denne gangen var det ruskontroll på E 39 på Hylkje. Studentene lærte praktisk bruk av alkometer, sier Terje Oksnes, UP-sjef på Vestlandet.

Nummer 114 og 115

Han forteller at 397 bilførere ble kontrollert mellom klokken 08.30 og 12.00. To ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, og to ble anmeldt for å ha kjørt uten gyldig sertifikat.

— I forhold til trafikksikkerheten er jo kjøring i ruspåvirket tilstand veldig beklagelig. Dette var rusmistenkte nummer 114 og 115 for UPs vedkommende på Vestlandet i år, hvorav 76 er tatt i Hordaland. Rus er et av hovedfokusområdene våre så det er bra at vi får avdekket denne kjøringen, sier Oksnes.

Fire avskiltet

En bileier ble dessuten anmeldt for å ha overlatt kjøretøyet til en som ikke fylte vilkårene for å føre bil, mens en ble anmeldt for besittelse av mindre mengde narkotiske stoffer.

Fire av bilene som ble kontrollert sto på listen over kjøretøy som skulle avskiltes.

Kjøretøyene var ikke forsikret, og det var manglende omregistrering av dem, ifølge Oksnes.

Farlige dekk

En bilfører fikk forenklet forelegg på 2.000 kroner for mangler ved lys, mens en fikk bot på 750 kroner etter at dekkene ikke var i orden.

Tre måtte også betale 500 kroner etter at de ikke hadde førerkort med seg.

— De øvrige overtredelsene er mindre forseelser, men ikke desto mer lovlige. Det har i det siste vært avdekket en del mangler ved dekk. Her bør man få på skikkelige dekk. Våt vegbane med til tider stor vannføring i hjulspor kan lett føre til vannplaning hvis det ikke er nok mønster i dekket til at vannet dreneres bort, påpeker Oksnes.