Den andre ulykken ble varslet kl. 19.30. En polskregistrert bil på vei mot Voss fikk snurr noen kilometer etter Gudvangen og slo borti bakparten på en møtende bil. Der var fire passasjerer i den møtende bilen og to-tre i den polske, men ingen skal ha blitt skadet. Likevel fikk minst en person behov for legeassistanse etter hendelsen.

Den første ulykken skjedde like i nærheten, rett før klokken 18. To personbiler kolliderte front mot front på E16 mellom Gudvangen og Stalheim. Begge førerne var alene i bilene sine og begge pådro seg skader i ulykken. De to ble sittende fastklemt en stund før hjelpemannskapene fikk dem løs. Begge førerne er nå fraktet til Voss sykehus.

Sogn og Fjordane politidistrikt kan ikke fastslå hva som er årsakene til de to ulykkene, men slår fast at det er svært glatte veier i området.