Parallelt med rettssaken har Utlendingsnemnda (UNE) tatt saken opp til ny behandling. Seniorrådgiver Don Radoli bekrefter at UNE i forrige uke mottok en omgjøringsbegjæring fra familiens advokat, Arild Humlen.

Etter at familien fikk avslag på søknaden om opphold, har det dukket opp flere momenter som kan tale til familiens fordel:

  • I stortingsmeldingen om barn på flukt, fastslår regjeringen at UNEs praksis når det gjelder asylbarna har vært for streng.
  • Nye rapporter om Etiopia og situasjonen for etiopiske flyktninger, trekker i retning av en mer liberal praksis.
  • Tiden som har gått siden forrige avslag, taler til Nathans fordel. Jo lenger han blir værende i Norge, desto mer skal det til for å sende ham og familien ut.

En viktig mulighet

Etter det BT forstår, kan fornyet behandling i UNE være en vel så viktig mulighet for opphold for familien, som rettssaken.

— Saken handler om hva som skal veie tyngst av barnets beste og innvandringsregulerende hensyn. Stortingsmeldingen slår fast at ulovlig opphold skal være mindre tungtveiende når barnet har sterk tilknytning til Norge, sier rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere.

Seniorrådgiver Radoli sier at stortingsmeldingen er «en del av et større kildemateriale» som UNE tar hensyn til ved behandlingen av klagen.

- Stortingsmeldingen er én av flere viktige kilder. Men den har ikke like stor betydning som hvis det hadde kommet en forskriftsendring, sier Radoli.

- Nye momenter

Omgjøringsbegjæringen er den femte familien har sendt til UNE. Der vises det til nye rapporter om Etiopia fra Landinfo, etaten som har ansvaret for å forsyne utlendingsforvaltningen med land- informasjon.

— Rapportene fra Landinfo om forholdene i Etiopia og situasjonen for etiopiske flyktninger har nærmet seg det som er vår oppfatning. Det har ført til at flere får opphold, sier Martinsen.

Pappa Asfaw Eshete håper en ny behandling i UNE kan gi dem en ekstra sjanse, om de ikke vinner frem i retten.

— Nathan er snart åtte år, og da vi startet denne prosessen var han bare seks år. Jeg håper de vil vurdere Nathans tilknytning til riket i høyere grad som følge av at han også er blitt eldre. Vi må jo bare håpe, sier han.