— Kirken skal være en aktiv puls i folks hverdag. Terskelen er lav. Også fotballaget, eldredansen og korpsene er velkommen til å ha sine arrangementer her, understreker byggekomiteens leder Tor Magnus Lilletvedt.

En bygningsarbeider fester de siste listene i tårnet. Inne får ingen sette sin fot på nyoljet gulv. Nesten alt skal være klart til søndag.

Mens de fleste kirkerom stenger verden ute for å samle oppmerksomheten om det som foregår inne, har folk i Erdal bedt om vinduer ut mot naturen. Arkitekten har lyttet og åpnet den ene veggen med to store vinduer ut.

— Uvanlig er det, men for oss har det dyp mening å trekke verden inn i kirken. Åpningen mot havet og himmelen drar også lyset inn, påpeker sokneprest Øystein Skauge.

Tålmodighet

— Vi har jobbet for denne kirken i 33 år. Endelig er vi i mål og kan ta kirken i bruk, smiler Oddmund Sagstad.

I alle disse år har han hatt minst en hånd og en fot med i arbeidet for å få til en kirke i Erdal. Det har røynet på tålmodigheten når nye skolebygg og andre viktige prosjekt tvang seg inn foran kirken. Nå er han bare glad og retter en stor takk til både administrasjonen og politikere på Askøy.

Ivrige bygdefolk reiste selv en kirke på dugnad i 1995. Den ble raskt for liten og er nå bygd inn som en sidefløy til den nye kirken tegnet av arkitekt Jostein Tveit fra Kleppestø. Nybygget har menighetssaler, ungdomsrom og andre spesialrom i underetasjen. Ute markerer tårnet seg i landskapet. Med innlagt lys vil det ses godt fra Eidsvåg.

Billedkunstner Per Odd Aarrestad har latt en stripe skifter følge tregulvet helt opp til alteret. Det er bare brutt av små kunstverk der felt i gult lyser mildt i det grå.

Fortiden speiler fremtiden

— Jeg tenker meg kirkerommet som rasteplass for pilegrimer. Her er en vandring i tid og rom. Skiferen skjærer inn i treverket i gulvet og representerer et møte mellom himmel og jord, forklarer Aarrestad.

Glassmosaikken som utgjør den store altertavlen har ingen Kristus på korset. Med mye blått og nyanser i ulike farger vil kunstneren fremheve livsveien. Øverst har han lagt biter av speil inn i det blå. Han vil ha frem håpet og la fremtiden speiles av fortiden. Ti små intime mosaikkbilder fra gulv til tak til venstre for alteret utfyller alterbildet.

Et sidealter er uvanlig i en luthersk kirke, men nye Erdal kirke har fått et. Sokneprest Øystein Skauge kaller det prikken over i-en. Det skildrer mor og barn i varmer farger.

— Jeg har her forsøkt å få frem en feminin energi. Den energien skulle jeg gjerne sett mer av i kirken, sier Per Odd Aarrestad.

Biskopen kommer

Med inventar og orgel fra Sverige koster kirken 33,9 millioner kroner. Av dette har Stiftelsen som trofast har arbeidet for kirken, fått inn nærmere 5 millioner kroner om vi tar med tomt og innsamlede gaver.

Bare tre kirkebygg er vigslet i Bjørgvin i år og det kan bli lenge til neste gang er nytt kirkebygg vigsles i dette og andre bispedømmer. Det gjør vigslingshøytideligheten søndag med biskop Ole D. Hagesæther i spissen, ganske spesiell.

MØTESTED: Billedkunstner Per Odd Aarrestad lar altertavlen representere et møtested mellom himmel og jord.
Dolmen, Siv
SISTE FINPUSS: De siste listene festes rundt glasset i tårnet.
Dolmen, Siv