Det er studentene som avla eksamen i erstatningsrett og kontraktsrett II i høst som nå får ny sensur. Dekanus Ernst Nordtveit lover at ingen får dårligere karakter enn den de fikk ved den første sensuren.

— Antakeligvis vil flere få toppkarakter, sier han.

Det nye karaktersystemet trådte i kraft som en følge av Kvalitetsreformen, som ble innført ved universiteter og høyskoler ved starten av høstsemesteret. Det nye opplegget førte til oppsiktsvekkende lite stryk. I erstatningsrett sto alle studentene til eksamen. Til sammenlikning strøk 21,2 prosent av studentene på andre avdeling året før.

Men studentene var like fullt misfornøyd, i og med at kun 4,2 prosent av besvarelsene fikk beste karakter, A. Nesten halvparten av de 118 studentene havnet midt på treet, med karakteren C.

Nå har ledelsen ved Det juridiske fakultet vedtatt et system med såkalt «normalfordeling». Over tid skal 8-12 prosent få A, 20-30 prosent B, 24-36 prosent C og 8-12 prosent E.

Studenter på både andre- og tredje årstrinn klaget i brevs form på gjennomføringen av Kvalitetsreformen. Blant annet ble det uttrykt misnøye med karaktersettingen. Nå får de gjennomslag.

— Det ble nok også en diskusjon blant lærerne da vi så resultatene, sier dekanus Nordtveit.

Det nye studieopplegget innebærer at studentene har eksamen i enkelte emner på et tidligere stadium i utdanningsprosessen enn før. Kravet til faglig nivå skal ses i sammenheng med dette. Denne erkjennelsen er noe av grunnen til at det settes ny sensur.

— Det vi legger opp til nå, er en vurdering som Universitetet i Oslo har praktisert i tre-fire år, sier Nordtveit.

Han sier at fakultetet hadde håpet å unngå prosentfordeling ved karaktersettingen.