Han skal være faglig ansvarlig for den nye utdanningen ved Institutt for informasjons— og medievitenskap. Utdanningen vil bli lagt opp som et treårig bachelorprogram.

— Vi mener å ha noe å tilby. Journalistutdanningen vil foregå i et aktivt forskningsmiljø. Samtidig har man muligheten til fordypning i andre universitetsfag, for eksempel innen politikk, økonomi, kunst og kultur. Vi ønsker å gjøre universitetets egenart til en styrke for journalistutdanningen. Det skiller oss fra en del andre journalistutdanninger, sier Eide.

Han nevner spesielt at fjorårets sammenslåing av Institutt for informasjonsvitenskap og Institutt for medievitenskap gir helt spesielle muligheter til å forene det mediefaglige med ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi, såkalt IKT.

— Utdanningen vil forholde seg til digitaliseringen og konvergensen som skjer på mediefeltet. Det skal til sammen startes tre praktisk rettete utdanninger til høsten, ett i journalistikk, ett i film og fjernsyn og ett i IKT og nye medier, forteller Eide.

Under utredning

På hvert av programmene vil det være tjue studieplasser. Nå jobbes det med å gi studiene mer konkret innhold.

— Når det gjelder journalistutdanningen gjør vi avtaler med etablerte medieinstitusjoner både vestpå og østpå for å skaffe praksisplasser. Det konkrete innholdet i utdanningen er under utredning. I begynnelsen av mars skal vi for eksempel ha et eget seminar der tre fremstående journalister er invitert til å snakke om hva en god journalistutdanning bør inneholde, sier Eide.

Han forteller at mediefag er svært populære blant studenter.

— Vi har generelt mange søkere til våre fag og det er stor konkurranse om plassene, sier Eide.