Ved siden av denne stillingen, driver hun med rådgivning for nystartet næringsvirksomhet i distriktene.

Menighetskonsulenten har øverste ansvar for den daglige drift av de administrative, økonomiske og personalmessige sider av menighetens virksomhet. Bergen kirkelige fellesråd har gjort litt om på organiseringen av menighetskonsulentenes virksomhet. Det innebærer at menigheten nå har gleden av å ha Elin hos seg flere dager i uken enn det som var mulig etter den gamle ordningen.

Elin er godt kvalifisert for stillingen. Hun har blant annet utdanning i administrasjon! Ellers har hun bakgrunn fra Eidsvåg menighet, der hun blant annet har sunget i kor. Elin er gift med Trond og har to barn på 4 og 8 år. Hun og familien bor på Tertnes. Elin Hvidsten overtar stillingen som menighetskonsulent i Salhus etter Geir Møller, som er gått inn i en tilsvarende stilling i Fana.

Les mer i menighetsbladet for Salhus

Elin Hvidsten