1. mars neste år tas en splitter ny kombinert last— og passasjerhurtigbåt i bruk i Austevoll.

HSD Sjø A/S inngikk tirsdag i samarbeid med FJORD1 en kontrakt med Oma Baatbyggeri AS om bygging av båten.

Den nye last— og passasjerbåten skal hovedsaklig trafikkere Austevoll i anbudsruter for Hordaland Fylkeskommune, heter det i en pressemelding fra HSD.

Den nye hurtigbåten blir 22.5 meter lang og får en kapasitet på 85 passasjerer i tillegg til noe last. Den nye båten erstatter MS «Vøringen» som trafikkerer rutene i dag.