Transportkomiteen på Stortinget besluttet i går å innkalle til en ny, åpen høring om ubåtvraket ved den 16. april. Komiteen har behov for å få frem mer informasjon enn det som kom frem på høring.

Glad for ny høring

Fremskrittspartiet har reist saken i Stortinget og foreslår at kvikksølvet fjernes, og at ubåten heves. Stortinget skal etter planen avgi innstilling den 8. mai.

— Jeg er veldig tilfreds med at vi får til en ny høring. Det er min vurdering at sjansene for at vraket heves nå øker. På høringen ønsker vi å få belyst nye sider ved saken. Jeg forutsetter at miljøer med kompetanse for jobbing på havbunnen, samt Sjøforsvarets ubåtledelse på Haakonsvern får anledning til å stille, sier Arne Sortevik (Frp)

Han håper også å få svar på om det er kapasitet til å gjøre jobben før til neste år.

— Det vil i tilfelle bety at det ikke haster å ta en beslutning, siden vi tidligst kan gjennomføre tiltak sommeren 2008, sier han.

Saksordfører for saken på Stortinget er Øyvind Halleraker (H).

Frustrasjon i regjeringen

— Jeg mener sjansene for heving er økt, og at regjeringen gjennomfører en ny vurdering.

— Det er en tydelig frustrasjon eller usikkerhet i regjeringspartiene om den beslutningen regjeringen tok i midten av februar om tildekking. Vår første høring var noe ensidig, og nå ønsker vi å få belyst, blant annet, den nye informasjonen Bergens Tidende har skrevet om.

Etter at regjeringen besluttet å dekke til vraket og områdene rundt, har landsmøtene til de to regjeringspartiene SV og Sp gjort klare vedtak hvor de ikke sier seg fornøyd med regjeringens håndtering.

Alle kort på bordet

SV har også bedt om at det gås nye runder. Partiets samferdselstalsmann Hallgeir Langeland sier at «alle kort må på bordet slik at vi har et best mulig beslutningsgrunnlag».

— Vi må ta en beslutning som er best mulig for miljøet, og i det ligger det at SV ønsker hevingsalternativet grundigere belyst. Jeg er fornøyd med at vi nå kan få alle fakta på bordet, sier Langeland.

Venstre og KrF ønsker også vraket hevet, mens Ap på Stortinget så langt har slått seg til ro med regjeringens beslutning. Hordaland Ap har imidlertid talt sin egen regjering midt imot, og forlangt ytterligere vurdering.