I statsbudsjettet som legges frem tirsdag, vil det i tillegg til nytt odontologibygg også bevilges penger til ny høgskole på Kronstad.

Byggestart for samlokalisering av Høgskolen i Bergen på Kronstad kommer ikke i 2009, men statsråd Tora Aasland lover å åpne pengesekken i 2010. Dette store nybygget vil samle alle fem byggene som i dag er i bruk av høgskolen under samme tak.

Glad for løfte

Rektor Eli Bergsvik på Høgskolen i Bergen, reagerer slik:

— Jeg er skuffet over at det ikke blir byggestart i 2009, men glad for at vi har fått et konkret løfte om at det kommer penger i 2010.

Ifølge startsråd Tora Aasland skal byggingen begynne tidlig i 2010, og bygget stå klart til studiestart høsten 2015.

— Dette kommer til å bli en ny giv for høgskoleutdanningen i Bergen, kommenterer rektor.

Audun Lysbakken, nestleder i SV, mener den nye høgskolen vil bli et signalbygg for hele Bergen.

1,5 milliarder

Den nye skolen blir på 48.000 kvadratmeter. Utbyggingen vil skje i flere etapper, og har en total kostnadsramme på 1,5 milliarder kroner.

Bygget på Kronstad har vært etterlengtet siden 1994. I utgangspunktet hadde bygget en planlagt byggestart i 2007.

Hva synes du om nyheten fra statsråden? Bruk kommentarfeltet.