Sist lørdag kunne Bergens Tidende fortelle at fire hjort er avlivet inne på flyplassområdet i sommer. Men nå kan man føre enda en hjort opp på statistikken, bekrefter driftssjef i Avinor på Flesland, Lasse Solberg, overfor Bergens Tidende.

— Vi gjennomgikk hele flyplassområdet sist helg, og nå mener vi at det ikke finnes flere hjort igjen innenfor sikkerhetsgjerdet. Vi vurderer også å montere ekstra gjerder på utsiden av sikkerhetsgjerdet på de stedene vi tror hjorten kan komme seg over, legger Solberg til.

Han sier at Avinor for tiden driver aktiv overvåking av de områdene av flyplassen der man har observert hjort. Så snart hjorten beveger seg i retning av rulle- og taxebanene, der flyene befinner seg, blir de umiddelbart skutt. Hjort på rullebanen er nemlig en alvorlig trussel mot sikkerheten. Det har vært tilfeller der hjort er blitt truffet av fly på rullebanen, men heldigvis har man unngått alvorlige ulykker.

— Vi vet ikke hvor eller hvordan hjorten klarer å forsere det 18 kilometer lange gjerdet som går rundt hele flyplassområdet. Det kan være svake punkter langs gjerdet, men det kan også skyldes slurv med å holde porter stengt. Vi vet jo at hjorten hopper høyt. Men det er viktig å hindre at dyrene kommer seg inn på selve flyplassen og utgjør en sikkerhetsrisiko. Derfor sjekker vi nå gjerdet på nytt, og vi vil trolig sette opp ekstra gjerde i de områdene der det kan tenkes at kan komme seg inn, sier Solberg.