Han ble oppnevnt som ny hjelpeverge torsdag, og har foreløpig ikke fått satt seg skikkelig inn i saken. Det kommer han nå til å gjøre, så raskt som overhodet mulig.

— Jeg kan ikke forskottere hva min oppfatning kommer til å bli, men jeg vil vurdere både de menneskelige og juridiske sidene av saken. Aller først skal jeg snakke med Kåre Morten Watne. Jeg lover at jeg skal gjøre en grundig jobb, sier Paal-Henrich Berle.

Han skjønner at saken har vakt sterke reaksjoner, og har ingen problemer med å se at dette er en sak som reiser mange prinsipielle spørsmål.

— Det menneskelige aspektet må veie tungt. Det må være utgangspunktet. Det sier seg selv, sier Berle.

— Hva er oppdraget til en offentlig oppnevnt hjelpeverge?

— Her må jeg svare generelt. Det handler om å ivareta den hjelpetrengendes interesser. Primært dreier dette seg om økonomiske spørsmål. Som hjelpeverge vil jeg også være en kontaktperson i forhold til det offentlige, og kunne gå inn i en del juridiske forhold, sier Berle.