TOR LEIF PEDERSEN

«Hvordan oppfatter du din egen helse?», «Hvor mange barn har du fått?», «Hvordan var barnas helse ved fødselen?»

Slike spørsmål vil bli stilt de ca. 16.000 tidligere ansatte i Sjøforsvaret i spørreskjemaene som sendes ut nå i oktober. Undersøkelsen skal avdekke om det er noen sammenheng mellom sykdom, barnløshet og uheldige forhold i arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret.

For at det skal bli mulig å konkludere fra undersøkelsen, er det viktig at så mange som mulig fyller ut spørreskjemaet.

Sjøforsvaret finansierer undersøkelsen, som er iverksatt og anbefalt av generalinspektøren for Sjøforsvaret. Resultater av undersøkelsen vil foreligge våren 2005. Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen skal utføre prosjektet.

En annen undersøkelse blant nåværende ansatte er nettopp fullført. Denne gang gjelder det tidligere militært ansatte.

Kommandørkaptein Vilhelm Kofoed ved sanitetsinspektørens kontor i Sjøforsvaret sier til Bergens Tidende at noe av bakgrunnen for den nye undersøkelsen er at sjefene i forsvarsgrenen har hatt problemer med å svare på spørsmål om helseskader.

— Nå vil Sjøforsvaret skaffe data slik at vi kan rydde vekk usikkerhet og gjøre noe med forholdene som eventuelt skaper helsefare, sier Kofoed.