1. oktober risikerer Haukeland sykehus å miste helikopterbasen på Nygårdstangen. Hvor en ny helikopterbase skal plasseres, er helt i det blå.

Kommunalråd Monica Mæland (H) mener situasjonen nå er «veldig kritisk».

— Sykehuset risikerer å stå uten permanent landingsplass og base for helikopter. Det er vanvittig at vi er kommet opp i denne situasjonen, særlig siden den er blitt advart mot så lenge, sier Mæland.

Badeland har opsjon

Fram til 1. juli har Bergensia Badeland opsjon på kjøp av tomten på Nygårdstangen der helikopterbasen i dag er plassert. Hvis de bestemmer seg for å kjøpe, vil Bergen kommune si opp leiekontrakten for helikopterbasen. Oppsigelsesfristen er tre måneder. Det betyr at virksomheten ved helikopterbasen må avvikles innen 1. oktober.

Det kommunale foretaket Bergen bygg og eiendom har nylig varslet Helse Vest, som Haukeland sykehus sorterer under, om at tiden nå er i ferd med å renne ut.

— Vi handler ut fra at Bergensia Badeland bruker sin kjøpsrett. Siden det er viktig at det finnes en helikopterbase i tilknytning til Haukeland sykehus, ønsket vi å minne Helse Vest om at leieavtalen for Nygårdstangen snart kan bli sagt opp, sier forvaltningssjef i Bergen bygg og eiendom, Jorunn Nerheim.

Ny helikopterbase

Spørsmålet blir så hvor en ny helikopterbase med hangar, overnattingsrom og kontorer kan plasseres. Dette spørsmålet blir aktuelt før eller siden uansett, siden kommunen har bestemt at området på Nygårdstangen skal selges.

I første omgang synes en ny helikopterbase lagt til Grønneviksøren ved Store Lungegårdsvannet mest aktuelt. Problemet er bare at reguleringsplanen for dette området ikke er ferdig ennå.

— Slik det ser ut nå, går det i retning av en base på Grønneviksøren. Men saken er veldig komplisert, sier seksjonssjef Astrid Rongen i planavdelingen i Bergen kommune.

Hun nevner støyplager for beboere og nærhet til kirkegården som problematiske forhold. Dessuten sier hun at en helikopterbase på Grønneviksøren kan komme i strid med kommunens ønsker for utvikling i området, med boliger og kontorer.

Leter med «lys og lykte»

Fra reguleringsplanen legges frem, antakelig før sommeren, til den blir endelig vedtatt av politikerne, kan det lett gå ett år. Nå arbeider Helse Vest med å finne en midlertidig helikopterbase, til reguleringsplanen for Grønneviksøren er ferdig behandlet.

— Vi har lett med lys og lupe, men har problemer med å finne en hensiktsmessig base, sier avdelingssjef ved prosjektkontoret i Helse Vest, Geir Pedersen.

Flesland har vært vurdert. Men det er ifølge Pedersen ikke noen god løsning, blant annet på grunn av den lange avstanden til Haukeland sykehus.

fakta/landingsplass og base

  • Helse Bergen og Haukeland sykehus har to helikopterproblemer for tiden. 1: Sykehuset mangler en godkjent landingsplass for helikopter på sykehusets område. 2: Sykehuset risikerer snart å stå uten permanent helikopterbase.
  • Landingsplass og base er to forskjellige ting. En base krever plass til hangar, sykebil, kontor og soverom. En landingsplass er mye mindre plasskrevende.
  • Haukeland sykehus har søkt Luftfartstilsynet om godkjenning til å bruke en trafikkert og trang plass like ved akuttmottaket til nødlandinger. Slik godkjenning er ennå ikke gitt. Legene som er med i Luftambulansen må derfor påberope seg nødrett når de lander der.
  • Ønskedrømmen er en helt ny landingsplass på sykehusets område - med tilhørende base på Grønneviksøren.