I byrådets tertialrapport ligger det nemlig inne midler for drift av bussen først fra oktober av.

18. juni er siste dag for de grønne gratisbussene som har trafikkert sentrum siden 2003. Hittil er det Bergen Parkering KF som har finansiert tilbudet. Byrådet takket nylig nei til et nytt tilbud fra Tide om å forlenge driften, og satser heller på å konkurranseutsette driften.

Problemet er at det vil ta tid. Som BT tidligere har skrevet, kom kommunen sent i gang med anbudsprosessen. Først i juni ble konkurransen utlyst. Fristen for innsending av tilbud er satt til 5. september. Dermed sier det seg selv at det vil bli en lengre periode uten gratisbusstilbud.

— Vi trenger selvsagt litt tid på å vurdere tilbudene, sier Eirik Lekven i kommunens samferdselsetat.

Kommunen har ikke satt noen dato for når det nye tilbudet skal starte opp. I stedet er det et av elementene i konkurransegrunnlaget. Med andre ord vil tilbydere som kan starte opp raskt, ha en fordel. De andre elementene, som vektes høyere, er pris, kvalitet og miljø.

Bussene skal ligne på dagens busser, men må være av nyere dato. I en overgangsperiode vil kommunen godta eldre busser, mens man venter på nye busser som blir bestilt. I konkurransegrunnlaget heter det at det er et mål at bussene skal gå på miljøvennlig drivstoff, men det stilles ikke krav til type drivstoff.

Bør gratisbussen gjenoppstå? Si din mening i feltet under!

TAR PAUSE: Gratisbussen legges ned, men skal gjenoppstå i ny drakt til høsten.
Ørjan Deisz