GARD STEIRO

EYSTEIN RØSSUM

TROND NYGARD-STURE

— Bakgrunnen er de nye opplysningene som er kommet frem i Bergens Tidendes omtale av salget, sier Rune Øpsen Bødtker, assisterende direktør i justis- og forvaltningsavdelingen.

Allerede i dag sender Fylkesmannen et brev til Askøy overformynderi.

— Vi ber om å få oversendt samtlige saksdokumenter.

— Når vil arbeidet komme i gang?

— Vi prioriterer naturligvis denne saken, og vil sette oss ned så snart vi får papirene, sier Øpsen Bødtker.

Tok selvkritikk

Fylkesmannen har også tidligere vurdert prosessen rundt tomtesalget i år 2000.

— Vi fikk en redegjørelse fra overformynderiet 20. september 2004. De innså da at det kunne reises spørsmål ved at tomten ikke ble annonsert for salg på det åpne marked.

Fylkesmannen fikk forsikringer om at Askøy overformynderi hadde skjerpet rutinene ved eiendomssalg. 4. november ble granskningen avsluttet.

— Siden det nå er kommet informasjon som ikke var kjent for oss den gang, finner vi det naturlig å gå gjennom saken på nytt for å undersøke om det har skjedd noe kritikkverdig.

— Har dere noen gang vært borti en liknende sak?

— Vi kjenner til stridigheter rundt eiendomssalg, men har ikke behandlet noen saker helt parallelle til denne, sier Øpsen Bødtker.

Ekstraordinært møte

Advokat Jørgen Riple, som representer sønnen til den umyndiggjorte kvinnen, roser Fylkesmannens beslutning.

— Dette er jeg ytterst tilfreds med. Jeg registrerer at Fylkesmannen mener det er kommet nye opplysninger. Dette tyder på at den angivelig grundige redegjørelsen fra overformynderiet ikke var tilstrekkelig.

Leder for Askøy overformynderi, Erik Kjær Mjøs, ønsker ikke å kommentere beslutningen om å gjenoppta saken.

— Vi kan bare ta dette til etterretning, og skal selvsagt gi Fylkesmannen innsyn i det han måtte be om, sier Mjøs.

Han forteller at Askøy overformynderi på eget initiativ har innkalt til et ekstraordinært møte om tomtesalget. Møtet skal finne sted i formiddag.

Kan ha erstatningsansvar

Professor Johan Giertsen mener at overformynderiet og settevergen kan ha erstatningsansvar dersom de handlet uaktsomt da tomten ble solgt.

— Et krav om erstatning må eventuelt fremmes av kvinnen selv, via hennes verge, sier juseksperten ved Universitetet i Bergen.

Et slik krav må ta utgangspunkt i at hennes interesser ikke ble ivaretatt på skikkelig vis, fordi tomten ble solgt altfor billig.

— I så fall må det påvises at settevergen og/eller overformynderiet har handlet uaktsomt. Et sentralt spørsmål blir hvor mye de visste om eiendommen og dens verdi, og hvor mye man kunne forvente at de satte seg inn i eiendommens verdi, mener Giertsen.

En annen mulighet for å angripe salget rettslig, kan foreligge hvis kjøperen – vergens sønn - da avtalen ble inngått visste eller burde vite at verdien på tomten var langt høyere enn prisen han betalte.

— Det kan da kanskje hevdes at hele kjøpet var i strid med god forretningsskikk; at kjøpsavtalen var uredelig og at den derfor er ugyldig.

Giertsen fremhever at med de opplysningene som er offentlig kjent, er det ikke mulig å ha en sikker formening om noen har erstatningsansvar, eller om salget er ugyldig. Han kjenner den aktuelle saken kun gjennom omtalen i BT.