• I 2009 økte trafikken i sambandet Arsvågen-Mortavika med tre prosent i forhold til tallene fra 2008. Det vil si en vekst på 68.000 personbilenheter (PBE).
  • I 2009 økte trafikken i sambandet Halhjem-Sandvikvåg med 2,3 prosent i forhold til tallene fra 2008. Det vil si en vekst på 35.700 PBE.
  • På grunn av finanskrisen var det en liten nedgang i tunge kjøretøy i 2009. Likevel økte trafikken totalt sett.
  • KILDE: FJORD1