LENA VERMEDALOVE ARNE OLDERKJÆR

— Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg hørte at fergen skal gå ned i fart. Vi risikerer jo å bli satt tilbake i tid som i Aidensfield, sier Tron Bach, samfunnsutvikler i Tysnes kommune.

Gleden var stor da det i begynnelsen av februar ble kjent at FosenNamsos Sjø AS ville bygge en ny gassferge til sambandet over Bjørnefjorden.

Storfergen som skal bygges av Fiskerstrand verft kommer i drift fra januar 2011.

- Husmorvindu i sjømålet

Mens dagens Tide-ferge MF «Ullensvang» gjør 15 knop og krysser fjorden på 30 minutter, vil den nye gassfergen holde kun 13 knop, ifølge FosenNamsos Sjø AS.

Samfunnsutvikler Bach arbeider for å skape vekst i både næringsliv, turisme og folketall på Tysnes. Den nye fergen bidrar ikke til noe av dette, mener gründeren.

— På dagens MF «Ullensvang» har man en panoramasalong oppe med store vinduer og mulighet til å gå ut på dekk. Der kan man nyte en appelsin mens man skuer utover hele Bjørnefjorden.

— Nå blir man forvist til en salong på nivå med bildekket. Det er ikke mulig å bygge panoramavinduer i sjømålet på en bilferge. Det nærmeste man kommer er firkantede husmorvindu.

— I tillegg skal overfarten ta lengre tid. Nei, dette er ikke fremskritt, sukker Bach.

- Økt fat, økt forurensing

Tysnes pendlerforum er heller ikke fornøyd.

— Vi ønsker selvsagt at fergen skal gå fortere fordi reisetiden er lang nok som den er. For oss pendlere betyr det at vi kommer senere på jobb og senere hjem, sier leder Bjarte Erstad.

Gassfergen er den første som bygges i rederiet FosenNamsos Sjø AS sin historie. Kritikken mot den såkalte somlefergen tar daglig leder Per Christian Stubban med stor ro.

— Vi forholder oss kun til anbudsgrunnlaget og den rutetabellen som er gitt fra Statens vegvesen.

— Er det mulig å øke farten dersom vilkårene endres?

— Ja, det tror jeg vil være mulig, men det vil også endre forutsetningene. Øker du farten, får du høyere gassforbruk. Da øker også kostnadene og forurensingen.

- Sitter over vannlinjen

— Hvordan blir salongen på bildekk?

— Salongen er på ene siden av bildekket. Du sitter over vannlinjen, og det skal bli lyst og trivelig.

— Men utsikten blir ikke like bra som på MF «Ullensvang»?

— Nei, slike ferger er veldig flotte, men vi kan ikke bygge slike båter med dagens anbudsordning. Det går med mer stål og drivstoff i slike ferger. Da ville vi ikke vunnet et eneste anbud.

Fra 1.1.2011 vil FosenNamsos overta ytterligere tre samband i Hordaland: Hatvik - Venjaneset, Krokeide - Hufthamar og Husavik - Sandvikvåg.

— Det blir brukte ferger i disse sambandene, sier Stubban.

GASSDREVET: Slik ser den nye gassfergen ut som skal trafikkere Halhjem - Våge i åtte år fra 2011. Salongen er på samme plan som bildekket og farten er 13 knop.

TEGNING: FISKERSTRAND BLRT AS

KILDE: FOSEN-NAMSOS SJØ AS