Hurtigbåtene hadde opprinnelig frist til 30. juni i år med å få på plass nye redningsflåter som skal sikre tørrskodd evakuering i en nødssituasjon. Men næringen har gjort det klart at dette er umulig. Hurtigbåtene risikerte dermed å måtte ligge ved kai i sommer.

Nytt system

I alt er det om lag 70 hurtigbåter langs hele kysten som skal installere nytt evakueringssystem, opplyser avdelingsdirektør Sigurd Gude i Sjøfartsdirektoratets avdeling for passasjerskip til NTB.

Hver av hurtigbåtene skal gjennomføre og bestå to tester av det nye evakueringssystemet før det godkjennes. Først skal det gjennomføres en funksjonstest som skal vise at utstyret lar seg utløse og at mannskapet kan operere det. Denne testen kan utløses i stille farvann eller i et havneområde.

Hardværstest

Den andre testen er en hardværstest som skal utføres i så høye bølgehøyder og i så kraftig vind som båten maksimalt er sertifisert for å operere i.

Myndighetene har innført nye og strengere krav til redningsutstyret om bord i hurtigbåtene etter ulykken med hurtigbåten "Sleipner" ved Ryvarden fyr nord for Haugesund i november 1999. 16 mennesker mistet livet i denne ulykken.

(NTB)